В збірнику зібрані матеріали конференціі, що відбулася 17-18 листопада 2015 р. у місті Ґеттінґен (Німеччина) за фінансової підтримки BMBF. Було обґоворено можливості реформування юридичної освіти за західноєвропейським зразком. Саме німецька модель юридичної освіти може слугувати взірцем, адже вона надає студентам можливість вивчати практику правозастосування та акцентує увагу на методах вирішення правових задач, що допоможе відійти від поширенноґо в Україні абстрактно-описового способу викладання і надасть студентам з автономним типом юридичного мислення можливість підготуватися до практичної юридичної діяльності. Обговорювалися нові підходи, а також перші успіхи та перешкоди в проведенні освітньої реформи. Статті, опубліковані в цьому збірнику українською, публікуються також у додатковому збірнику німецькою мовою.

Deutsch-ukrainischer Workshop ; (Göttingen) : 2015.11.17-18

Publication Type: Conference volume

Publication Category: Universitätsdrucke

Language: Ukrainian

ISBN: 978-3-86395-291-4 (Print)

URN: urn:nbn:de:gbv:7-isbn-978-3-86395-291-4-6

Included in