The "Concise Dictionary of Old Uyghur" is the first inventory of the entire vocabulary of Old Uyghur texts (manuscripts, block prints, inscriptions) found in the oasis cities of the ancient Silk Road (Turfan, Dunhuang and others). Also included is the rich loan vocabulary of Buddhist, Manichaean and Christian texts. With the help of the dictionary, editions of all text genres (religious, medical, astrological and divinatory texts, letters, deeds, contracts, inscriptions) can now be used for the first time without further lexicographic aids. The "Handwörterbuch des Altuigurischen" (Concise Dictionary of Old Uyghur) is particularly suitable for university teaching in the subject of Turkology, since even complex terms and collocations are covered. Because Old Uyghur is the best attested indigenous language of Central Asia in pre-Islamic times and at the same time the first extensively documented Turkic literary language, this variant of Old Turkic is of great importance not only for Turkology and general linguistics, but also for the diverse and still fascinating cultural history of the Silk Road. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

"Eski Uygurcanın El Sözlüğü", antik İpek Yolu'ndaki (Turfan, Dunhuang, vb.) vaha kentlerinde bulunmuş olan Eski Uygurca metinlerin (el yazmaları, blok baskılar, yazıtlar) tüm sözcük dağarcığının ilk envanteridir. Budist, Maniheist ve Hristiyan metinlerinin zengin ödünç sözcük dağarcığı da bu sözlüğe dâhil edilmiştir. Bu sözlük sayesinde, tüm metin türlerinin yayımları (dinî, tıbbi, astrolojik metinler, kehanet metinleri, mektuplar, belgeler, sözleşmeler, yazıtlar) artık daha fazla sözlük yardımı olmadan ilk kez kullanılabilecektir. "Eski Uygurcanın El Sözlüğü", karmaşık terimleri ve eşdizimleri de kapsadığından Türkoloji bölümlerindeki dersler için özellikle uygundur. Eski Uygurca, İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'nın en iyi kanıtlanmış yerli dili olduğu ve aynı zamanda kapsamlı bir şekilde belgelenmiş ilk Türk edebî dili olduğu için Eski Türkçenin bu çeşidi sadece Türkoloji ve genel dilbilim için değil aynı zamanda İpek Yolu'nun çeşitli ve hâlâ büyüleyen kültür tarihi için de büyük önem taşımaktadır.

Publication Type: Dictionary

Publication Category: University Press

Language: German, Uigurish

ISBN: 978-3-86395-481-9 (Print)

URN: urn:nbn:de:gbv:7-isbn-978-3-86395-481-9.1-4